image
Billedet på sidehoved

Matematik 7.-9. årgang

For 7.-9. årgang - Fag: matematik

Færdige forløb og fleksibilitet Matematik. Online matematiksystem. Udgangspunkt i Fælles Mål, tilbyder gennemtænkte og fagligt funderede undervisningsforløb til matematikundervisningen i overbygningen. Materialets fleksible opbygning giver også mulighed for at sammensætte egne forløb og tilrettelægge optimal undervisning, der tager udgangspunkt i den enkelte elev. Fuldt dækkende internetbaseret matematiksystem Matematik.gyldendal.dk tilbyder faktastof, færdigheds- og problemregningsopgaver og aktiviteter inden for alle matematiske emner, man gennemgår i overbygningen. De mange opgaver og aktiviteter er differentieret på tre niveauer og imødekommer elevernes forskellige forudsætninger og behov.   

It- og mediekompetencer: Matematik.gyldendal.dk tager de nye medier i anvendelse, og gør det matematiske stof tilgængeligt ved hjælp af både visuelle og interaktive virkemidler, fx videoer, spil og selvrettende opgaver. De mange opgaver og aktiviteter tager ligeledes udgangspunkt i internettets mangfoldige ressourcer, og giver rig mulighed for at arbejde med it- og mediekompetencer.   

Et dynamisk og fremtidssikret undervisningssite til matematik. Bliver løbende udvidet med forløb, nye ideer og værktøjer. 

http://matematik.gyldendal.dk/