image
Billedet på sidehoved

Webprøver

Årgang + Web-adresse Beskrivelse

7.-10. årgang

Dansk
 

www.dansk.gyldendal.dk

Nyskabende, digital danskundervisning i 7.-10. klasse dansk.gyldendal.dk indeholder undervisningsforløb til de centrale områder i danskfaget: litteratur, medier, sprog, mundtlighed, skriftlighed og læsning. Alle forløb er formidlet direkte til eleverne og suppleret med lærervejledninger.

Har et omfattende bibliotek med mere end 600 tekster, sange, fotos, kunstværker og levende billeder. Her er både kanoniserede tekster og de allernyeste genreeksperimenter, og teksterne kan sorteres ud fra bl.a. tematik, periode og forfatter. Intuitivt og overskueligt bygget op, så det er indholdet og ikke teknologien, der kommer i fokus. Her indgår kunst, levende billeder og musik på lige fod med skønlitteratur og sagprosa. 

5.-6. årgang

Læsning og retskrivning

http://webproevertildansk5-6.gyldendal.dk/

På webproever.gyldendal.dk får du et samlet overblik over alle Gyldendals webbaserede, prøveforberedende materialer, og du kan holde dig orienteret om nye prøverelaterede tiltag fra Undervisningsministeriet og Skolestyrelsen. Gyldendals webprøver omfatter bl.a. prøver til dansk i læsning, retskrivning og skriftlig fremstilling, webprøver til engelsk og webprøver, der svarer til den helt nye prøve i dansk til 10. klasse.

Gyldendals webprøver har samme opbygning, opgavetyper og varighed som folkeskolens afgangsprøver og giver dermed den bedst mulige forberedelse. Eleverne kan teste sig selv i prøvernes delområder, og læreren skal ikke bruge tid på at rette besvarelserne.

Indsætningsdiktater og tekstdiktater med tilknyttede retskrivningsøvelser til 5. og 6. klasse i 3 niveauer. Øvelserne er ikke bundet til klassetrin, men alene til det niveau eleven arbejder på. Der er øvelser inden for områderne: Bøj udsagnsord, Rigtig form, Ret en tekst, Find ordklassen, Sæt komma og punktum, Læseprøver, Læseprøver til 5. og 6. klasse, hvor der arbejdes med: At søge enkeltinformation i en tekst, At koble informationer, At læse tekst og grafik sammen, At tolke tekster, At danne inferenser, At sammenfatte ideen med en tekst, Individuel prøveafvikling. Eleven arbejder individuelt med de læseprøver, diktater og retskrivningsøvelser, som læreren tildeler den enkelte elev, hvilket sikrer, at eleven træner på et niveau, der passer til den enkeltes ståsted. Diktaterne bliver læst op, og eleven kan lytte til teksten det antal gange, han/hun har behov for. Teksterne i læseprøverne kan printes ud, så eleven undgår den vanskelige skærmlæsning.

Websitet udgør det nødvendige træningsmateriale, der skal sikre, at den enkelte elev udvikler sig og opnår bevidsthed om egne styrker og svagheder inden for områderne læsning og retskrivning.

7.-9. årgang

Læsning

http://webproevertildansk7-9laesning.gyldendal.dk/

Forbered eleverne direkte til afgangsprøven. De digitale prøver svarer nøje til folkeskolens afgangsprøve i læsning. Prøverne har samme opbygning, samme opgavetyper og samme varighed. Prøverne til 8. klasse er lettere end prøverne til 9. klasse, og prøverne til 7. klasse er differentieret i tre niveauer.

Du har også adgang til Gyldendals øvrige webprøver på webprøver.gyldendal.dk 

7.-9. årgang

Læsning og retskrivning

http://retstavning.gyldendal.dk/

Forbered eleverne direkte til afgangsprøven. De digitale prøver svarer nøje til folkeskolens afgangsprøve i læsning og retskrivning. Prøverne har samme opbygning, samme opgavetyper og samme varighed. Prøverne til 8. klasse er lettere end prøverne til 9. klasse. Prøverne til 7. klasse er differentierede i tre niveauer. Prøverne kan afvikles på gængse browsere, og elevernes resultat gemmes automatisk. Se også Gyldendals øvrige webprøver til dansk: www.webprøver.gyldendal.dk

Retskrivningsprøver, læseprøver og læsehastighedsprøver til 7., 8. og 9. klassetrin. Eleverne arbejder individuelt med deres læsning og skrivning:

•Diktaterne er indlæst.

•Eleven løser opgaverne i eget tempo på computeren.

•Eleven afslutter prøven, når han/hun er færdig.

•Elevens resultater gemmes med henblik på efterbehandling af læreren.

•Læreren skal ikke bruge tid på at rette besvarelsen.

7.-9. årgang

Retskrivning

http://webproevertildansk7-9retskrivning.gyldendal.dk/

Forbered eleverne direkte til afgangsprøven. De digitale prøver svarer nøje til afgangsprøven i retskrivning. Prøverne har samme opbygning, samme opgavetyper og samme varighed. Prøverne til 8. klasse er lettere end prøverne til 9. klasse, og prøverne til 7. klasse differentieret i tre niveauer. Prøverne kan afvikles på gængse browsere og resultaterne gemmes automatisk.

8.-9. årgang

Skriftlig fremstilling

http://www.skriftligfremstilling.gyldendal.dk/

Et website til dansk i grundskolen 8.-9. klasse. Websitet understøtter lærerens undervisning i skriftlig fremstilling, og indeholder bl.a. oplæg til skriftlig fremstilling, fokuspunkter, delopgaver, genreoversigter, hjælperedskaber til elevens skriveproces og veltilrettelagte evalueringsredskaber læreren. Udviklet af fagkonsulent. Forfatterne bag websitet er: Birgitte Therkildsen, lærer, konsulent i undervisningsministeriet for faget dansk og beskikket censor. 

10. årgang

http://danskitiende.gyldendal.dk/

Websitet dækker alle de delområder, som den nye prøve til 10. klasse indeholder: læsning og sprogbrug, modtagerrettet kommunikation og fri skriftlig fremstilling. Områderne kan trænes selvstændigt, eller læreren kan sammensætte hele prøvesæt til eleverne. Digital adgang til prøveresultaterne. Eleverne får detaljeret respons på deres besvarelser, og både elev og lærer har adgang til prøveresultaterne. De digitale prøver sparer læreren for det tidskrævende rettearbejde og gør det muligt at følge med i den enkelte elevs prøveforberedelse. Udviklet af fagkonsulenter. Forfatterne: Birgitte Therkildsen, konsulent i undervisningsministeriet for faget dansk og beskikket censor. Søren Aksel Sørensen, formand for opgavekommisionen for læsning og retskrivning.

Birthe Christensen, lærer, skolebibliotekar og beskikket censor.

4.-6. årgang

Matematik

http://webproevertilmatematik4-6.gyldendal.dk/

Webprøver til matematik indeholder 12 prøvetest, som er udarbejdet med udgangspunkt i de nationale test. Halvdelen af disse test er frit tilgængelige for eleven og kan bruges som elevens eget træningsmateriale. Den anden halvdel tildeles af læreren. Elever får detaljeret respons på alle besvarelser. Læreren får oplyst resultater på de prøver, som tildeles. Webprøver til matematik indeholder også et antal emnebaserede test på to niveauer, som prøver elevernes færdigheder i gængse faglige områder. Disse webprøver er særdeles velegnet som evaluering. Resultaterne oplyses umiddelbart efter afsluttet test og vil være tilgængelige for elev såvel som lærer. Webprøver til matematik er webbaseret. Både elev og lærer får adgang til materialet via deres Uni-Login. 

7.-9. årgang

Matematik

http://webproevertilmatematik7-9.gyldendal.dk/

Webprøver til matematik indeholder 12 prøveforberedende test, som er udarbejdet med udgangspunkt i de officielle skriftlige prøver i matematiske færdigheder. Halvdelen af disse test er frit tilgængelige for eleven og kan bruges som elevens eget træningsmateriale. Den anden halvdel tildeles af læreren. Elever får detaljeret respons på alle besvarelser. Læreren får oplyst resultater på de prøver, som tildeles.   Webprøver til matematik indeholder også et antal emnebaserede test på to niveauer, som prøver elevernes færdigheder i gængse faglige områder. Disse webprøver er særdeles velegnet som evaluering. Resultaterne oplyses umiddelbart efter afsluttet test og vil være tilgængelige for elev såvel som lærer. Webprøver til matematik er webbaseret. Adgang til materialet via Uni-Login.

8.-10. årgang

Engelsk

http://webproevertilengelsk.gyldendal.dk/

Målrettet prøvetræning nu både for 8., 9. og 10. kl. Med Webprøver til engelsk kan eleverne forberede sig målrettet på de skriftlige prøver i 9. og 10. klasse.

Eleverne kan teste deres niveau i lytte- og læseforståelse, sprog og sprogbrug samt øve sig i skriftlig fremstilling. Eleverne får detaljeret respons på deres besvarelser, og både elev og lærer har adgang til prøveresultaterne.

Læreren slipper for det tidskrævende rettearbejde og har samtidig god mulighed for at følge med i elevernes udvikling. Fremtidens prøveform.

Eleverne får med Webprøver til engelsk mulighed for at vænne sig til arbejdet med de skriftlige prøver i et motiverende, digitalt format.

Webprøver til engelsk er udarbejdet med udgangspunkt i de officielle skriftlige prøver, men kommer samtidig den digitale udvikling i møde. Prøverne har et lettilgængeligt design, som både lærer og elev med lethed vil kunne gå til.

Se mere på www.webprøver.dk

9.-10. årgang

Tysk

http://webproevertiltysk.gyldendal.dk/

Med Webprøver til tysk kan eleverne forberede sig målrettet på den skriftlige prøve. Eleverne kan teste deres niveau i lytte- og læseforståelse, sprog og sprogbrug samt øve sig i skriftlig fremstilling. Eleverne får detaljeret respons på deres besvarelser, og både elev og lærer har adgang til prøveresultaterne. Læreren slipper for det tidskrævende rettearbejde og har samtidig god mulighed for at følge med i elevernes udvikling. Fremtidens prøveform

Eleverne får med Webprøver til tysk mulighed for at vænne sig til arbejdet med de skriftlige prøver i et motiverende, digitalt format. Webprøver til tysk er udarbejdet med udgangspunkt i de officielle skriftlige prøver, men kommer samtidig den digitale udvikling i møde. Prøverne har et lettilgængeligt design, som både lærer og elev med lethed vil kunne gå til. Se mere på www.webprøver.dk/

7.-9. klasse

Biologi

http://webproevertilbiologi.gyldendal.dk/

Målrettet prøvetræning. Med webprøver til biologi kan eleverne forberede sig målrettet på den skriftlige prøve i 9. klasse. Eleverne får detaljeret respons på deres besvarelser, og både elev og lærer har adgang til prøveresultaterne. Læreren slipper for det tidskrævende rettearbejde og har samtidig god mulighed for at følge med i elevernes udvikling. Webprøverne er udarbejdet med udgangspunkt i de officielle skriftlige prøver.

Evaluering af faglige områder. Webprøver til biologi indeholder også emnebaserede test, som prøver elevernes forståelse af gængse faglige områder.

Disse prøver er særdeles velegnet som evalueringsredskab i forbindelse med den daglige undervisning.

7.-9. klassse

Geografi

http://www.webproevertilgeografi.gyldendal.dk/

 

 

Målrettet prøvetræning. Med webprøver til geografi kan eleverne forberede sig målrettet på den skriftlige prøve i 9. klasse. Eleverne får detaljeret respons på deres besvarelser, og både elev og lærer har adgang til prøveresultaterne. Læreren slipper for det tidskrævende rettearbejde og har samtidig god mulighed for at følge med i elevernes udvikling.

Webprøverne er udarbejdet med udgangspunkt i de officielle skriftlige prøver. Evaluering af faglige områder Webprøver til geografi indeholder også emnebaserede test, som prøver elevernes forståelse af gængse faglige områder. Disse prøver er særdeles velegnet som evalueringsredskab i forbindelse med den daglige undervisning.

Eleverne får detaljeret respons på deres besvarelser, og både elev og lærer har adgang til prøveresultaterne.

7.-9. klasse

Fysik-Kemi

http://www.webproevertilfysikkemi.gyldendal.dk/

Evaluering af faglige emner. Webprøverne til fysik/kemi indeholder 21 emnebaserede test, som prøver elevernes forståelse af faglige områder. De er særdeles velegnede som evaluering.

Testene kan også anvendes i den prøveforberedende fase op til den mundtlige afgangsprøve, idet de kommer bredt omkring Fælles Mål. Både elev og lærer får oplyst resultatet umiddelbart efter prøven. Læreren får desuden detaljeret respons på elevernes besvarelser og får derved overblik over klassen og den enkelte elevs styrker og svagheder.

Elevmotiverende Webprøver til fysik/kemi giver eleverne mulighed for at arbejde i et motiverende digitalt format. Prøverne har et lettilgængeligt design.


7. -9. klasse

Naturfag

http://naturfagsproeven.gyldendal.dk/

På sitet naturfagsprøven.gyldendal.dk finder man alt til naturfagsprøven: fællesfaglige fokusområder med øvelser og lærerdel, en letlæselig guide der hjælper eleverne med problemstilling og arbejdsspørgsmål, tjek-opgaver til de enkelte forløb og hjælp til læreren. Derudover er der samlet en række nyhedscafeer, som er kortere tværfaglige tekster eleverne kan bruge som inspiration til prøven. Gyldendals naturfagsprøve.dk er et site, der samler alt, hvad der har med naturfagsprøven at gøre. Det er primært elevhenvendte tekster, skemaer og gode råd.