image
Billedet på sidehoved

Fagbøger

For alle årgange - Fag: Dansk, biologi, geografi, historie, kristendom og samfundsfag.

Digitale fagbøger og opgaver mm. Læs om alverdens emner i 112 digitale fagbøger inden for Gyldendals populære fagbogsserier. Elever på alle alderstrin i grundskolen kan finde fagbøger, som passer til deres niveau. Bøgerne spænder bredt indholdsmæssigt, så både elevernes interesselæsning og læsning med et fagligt sigte bliver tilgodeset. Samtlige bøger på portalen er indlæst af professionelle skuespillere, hvilket sikrer en god læse- og lytteoplevelse.

Alle bøger har tilknyttet opgaver på forskellige niveauer, som imødekommer forskellige læringsstile. Der er skriveværksted, hvor eleverne kan arbejde fagligt og kreativt med fagbøger, bl.a. med forfatterkursus og et helt skoletubeunivers. Generelt rummer portalen mange muligheder for at eleven arbejder producerende.

http://fagbog.gyldendal.dk/